MUNKAVÉDELEM - TŰZVÉDELEM

Kockázatértékelés

Kinek kell kockázatértékeléssel foglalkoznia?

Mire való a kockázatértékelés?

Mikor kell ezt elkészíteni, elkészíttetni?

Ki készítheti el ezt a dokumentumot?

A munkáltatóknak kötelessége a tevékenységére vonatkozó kockázatértékelést készíttetni.

A kockázatértékelés elkészítése munkavédelmi- és foglalkozás-egészségügyi szaktevékenységnek minősül: vagyis ilyen végzettséggel rendelkező szakemberek végezhetik el ezt a feladatot. (A két terület nem ugyanaz.)

A Munkavédelmi törvény szerint:

„A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel

 • az alkalmazott munkaeszközökre,
 • a munkavállalókat érő terhelésekre,
 • a munkahelyek kialakítására,
 • veszélyes anyagokra és készítményekre,
 • Az értékelés alapján megelőző intézkedéseket szükséges hozni.”

A kockázatértékelés célja:

 • Feltárni azokat a körülményeket,
  • amik veszélyeztethetik a munkavállaló egészségét, testi épségét, és a balesetek, megbetegedések miatt meg nem térülő költségeket okozhatnak,
  • amelyek miatt bírsággal sújthatják a munkáltatót.
 • Olyan intézkedések meghatározása, melyekkel a kockázat mértéke elfogadható mértékűre csökkenthető, és alacsony szinten tartható.

A munkáltató a kockázatértékelést első alkalommal a tevékenység megkezdése előtt köteles elkészíttetni.

Mikor kell újra elvégeztetni?

A kockázatértékelést újra el kell készíttetni:

 • háromévente,
 • indokolt esetben,
 • soron kívül

Indokolt esetnek kell tekinteni a munkakörülmények, az alkalmazott technológia, a veszélyes anyagok, a munkaeszközök, stb. körében történt változást. 

Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe, vagy a kockázatértékelésből hiányzott egy jogszabályokban előírt szempont.

A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatbecslésről ide kattintva olvashat.

Kockázatértékelésre van szüksége a vállalkozásának? Hívjon! 06 20 53 99 321