MUNKAVÉDELEM - TŰZVÉDELEM

Tűzvédelmi szakember kötelező foglalkoztatása

Gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi szakember foglalkoztatási kötelezettsége a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet alapján
Középfokú tűzvédelmi végzettségű szakember foglalkoztatására kötelezettek havi 8 órában és a tűzvédelmi oktatás tananyagát is középfokú tűzvédelmi végzettségű szakember készítheti:
• 1.000-5.000 kg v. liter mennyiségű robbanásveszélyes anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol
• tűzveszélyes anyagot, terméket tárol 1.000-10.000 m2-en
• 100 fő feletti létszámmal ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez
• az épület 300-500 fő közötti befogadóképességű helyiséggel rendelkezik
• az épület összesített befogadóképessége 500-2000 fő
• az épületben a menekülésben korlátozott személyek (0-10 éves, 65 év feletti, stb) száma 20-100 fő
• ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető munkáltató ÉS a fentiek közül legalább egy vonatkozik rá.

Felsőfokú tűzvédelmi végzettségű szakember foglalkoztatására kötelezettek és csak felsőfokú tűzvédelmi végzettségű személy oktathat és készíthet szabályzatot:
heti 40 órában:
• főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett
havi 16 órában:
• több mint 5.000 kg v. liter robbanásveszélyes anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol
• tűzveszélyes anyagot, terméket tárol 10.000 m2 felett
• az épületben van 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség
• az épület összesített befogadóképessége meghaladja a 2.000 főt
• menekülésben korlátozott személyek 100 főnél több