MUNKAVÉDELEM - TŰZVÉDELEM

Kémiai kockázatbecslés

Mi az a kémiai kockázatbecslés?
„A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni.” (Mvt.)
Vagyis kockázatbecslés a kockázatértékelés veszélyes anyagokkal foglalkozó fejezete.

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági (és munka-egészségügyi) szaktevékenységnek minősül. Tehát szakember segítségét kell igénybe venni hozzá.

Kinek kell a kockázatbecslés?
Annak kell a kockázatbecslés, aki a veszélyes (tűzveszélyes, irritáló, stb.) anyaggal valamilyen tevékenységet végez.
A kockázatbecslés elkészíttetéséért a munkáltató a felelős, ha a vállalkozásban veszélyes anyagokat használnak (pl.: takarítószereket), és a munkavállalók (vagy a tevékenység hatókörében tartózkodó személyek) ki lehetnek téve a veszélyes anyag hatásának.

Mikor kell a kockázatbecslést elvégezni?
A veszélyes anyaggal végzett tevékenység megkezdése előtt.
A kockázatbecslést újra el kell végezni, ha a munkahelyen, illetve a tevékenység végzésében olyan jelentős változások történtek, amelyek a korábbi becslést elavulttá teszik, vagy foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok teszik azt indokolttá.

Kémiai kockázatbecslésre van szüksége?
06 20 53 99 321